miércoles, 17 de noviembre de 2010

APROFITA-TE'N!


En primer lloc hem de reconèixer que aquesta tasca ens produïa una espècie de pànic subtil, ja que mai no havíem tingut una experiència semblant en aquest àmbit audiovisual. Al principi, els membres del meu grup ens trobavem desorientats. No sabíem el que devíem fer, ni com fer-ho, ni de quina cosa fer-ho, etc. Era realment una feina complicada.
No obstant això, gràcies a Twitter, Jordi, un membre del nostre grup, va veure una pàgina web on es podien crear animacions, anomenada GoAnimate. Entrà en eixa pàgina i quedà sorprés de la quantitat d'elements divertits i de la facilitat per a realitzar-los. Per tant, vam pensar en realitzar el nostre vídeo amb eixa ferramenta tan útil i divertida.
Primerament, vam elaborar un esborrany amb els diàlegs que deien els personatges i les situacions contextualitzades on es trobaben aquests, sempre tenint en compte el breu temps que havia de romandre l'spot.
Després, vam crear les animacions i a més, vam ficar la nostra pròpia veu als personatges que havíem creat. L'spot es va dividir en dues seqüències ben diferenciades. La primera fa referència a l'Escola dels anys 1980. Per tant, el professor està nomenant els rius d'Espanya i els xiquets tan sols es limiten a escoltar i repetir allò que el mestre diu, sense cap tipus d'intervenció. És, per tant, la representació d'un aprenentatge purament memorístic. El material de la classe és el corresponent a eixa època. Cada alumne té la seua llibreta al davant i la seua classe és el seu món i solament els alumnes tenen els coneixements que diu el professor, per tant, és l'única font per a l'alumant.
Entre mig de les dues seqüències apareix un efecte que ens indica "canvi" i apareix la segona seqüència. Aquesta pertany a l'Escola de la actualitat, on les noves tecnologies de la informació i la comunicació estan presents per totes les bandes. En aquesta classe, cada alumne disposa d'un ordinador portàtil. Per tant, han desaparegut les llibretes, els llibres i tota la informació és mostrada amb suport digital. No obstant això, la matèria que es dóna a l'Escola continua sent la mateixa, i en aquest cas, els rius d'Espanya. Per tant, amb la finalitat de que els alumnes sapien buscar allò que volen de la Internet i siguen reflexius en tot allò que perceben, el professor pregunta sobre eines de la red per a conéixer, local·litzar i visualitzar els rius d'Espanya. Un alumne comenta Google Earth i un altre Google maps. Aleshores, els xiquets veuen els rius, saben on es troven, com són de llargs, etc. Aquesta seqüència simbolitza l'aprenentatge significatiu. La diferència resideix en que en la primera seqüència de l'Escola Tradicional, l'alumnat aprén els noms dels rius d'Espanya però no saben com són, ni quina és la seua longitud, ni l'aigua que fluïx per ells, ni on es troba cada riu, etc. Mentre que l'Escola de l'actualitat es beneficia de les noves tecnologies per a proporcionar una multitud de ferramentes útils i per a dur a terme les activitats d'una manera més senzilla, més fàcil, més divertida i corresponent a la societat d'avui. Perquè si la societat canvia, l'Escola també.
Quan ja havíem elaborat el nostre spot, havíem de pujar-lo a YouTube. Però des de GoAnimate no es podia efectuar el procés sense fer un pagament. I pèr estalviar-se el donar el nombre de la nostra targeta de crèdit, vam decidir incrustar-lo directament al nostre Blog desde GoAnimate, que això si que era possible. Tanmateix, nosaltres volíem penjar el nostre vídeo a Youtube, ja que era un pas més del procés de la quarta tasca i volíem trobar la solució al nostre problema. Una vegada més, gràcies a Twitter, un usuari ens va recomanar Super Screen Capture, un excel·lent programa capturador de vídeo que permet grabar tot allò que reprodueix la pantalla de l'ordinador. Quan teníem el vídeo en les nostres mans, sols ens quedava crear-nos un compte en YouTube, penjar el nostre vídeo, posar-li "Aprofita-te'n" com a títol i afegir l'etiqueta P24-2010.
Hem quedat satisfets del nostre treball amb GoAnimate, ha resultat ser una eina desconeguda per molta gent però inmensament fàcil, amb molt de profit, utilitat i, sobretot, una gran diversió.

1 comentario: